Oratorio parrocchiale a San Giovanni (con la comunità slovena)


Pester tridnevni oratorij v prostorih oratorija pri Sv. Ivanu je klub omejitvam Covida-19 uspešno potekal. Sodelovalo je 19 otrok od 8. do 17. leta, ki so bili že prvi dan razdeljeni v tri skupine, vsaka pod varstvom svojega animatorja. Izvedbi programa, ki ga je vodil g. Tomaž Kunaver, so pomagali starši Anči in Franc Biancuzzi, Cristina Michelazzi in sestra Gabrijela Koncilja. Animatorji smo bili Julija in Jakob Kralj ter podpisana.

Vsak dan smo si morali na začetku dneva izmeriti temperaturo ter si seveda redno razkuževati roke.

Dnevi so se začeli s petjem in plesanjem v krogu. Nato je sledila jutranja molitev. Vreme nam je bilo vedno naklonjeno, zato smo v dopoldanskih urah šli na pohode. Prvi dan smo šli na Goli vrh, kjer smo pozorno poslušali g. Tomaža, ki nam je pripovedoval o Mariji. Drugi dan smo spoznavali Bošket in Marijine dobre lastnosti. Tretji dan, pa smo po Sv. Ivanu lovili zaklad, s katerim smo se lahko posladkali.

 Popoldne pa smo se zadrževali v prostorih oratorija. V sredo smo se igrali kviz o Sv.Pismu, naslednji dan smo gledali film o Sv. Janezu iz Kupertina, zadnji dan, pa smo imeli spokorno bogoslužje in priložnost za spoved. Ker smo imeli še nekaj časa do zaključka, smo ponovno skušali naše znanje o Sv. Pismu.

Čisto na koncu smo se skupaj šli posladkat na sladoled, da bi se lahko še zadnjič, za letos, pozdravili.

Marija De Luisa


L’oratorio, che è durato tre giorni, è stato un successo anche con le limitazioni a colpa del Covid-19. All’oratorio hanno partecipato 19 bambini da 8 a 17 anni, che erano divisi in tre squadre. Ogni squadra era sotto la supervisione di un animatore. All’esecuzione del programma, condotto da don Tomaž Kunaver, hanno aiutato i genitori Anči e Franc Biancuzzi, Cristina Michelazzi e la suora Gabrijela Koncilja. Gli animatori erano Julija e Jakob Kralj e la sottoscritta.

Ogni giorno ci siamo dovuti misurare la temperatura e ci siamo igienizzati le mani più volte al giorno.

Iniziavamo le giornate cantando e ballando seguiti della preghiera mattutina. Dato che il tempo era a nostro favore, siamo andati ogni mattina a fare delle passeggiate. Il primo giorno siamo andati sul monte Spaccato, dove don Tomaž ci ha raccontato un po’ della vita di Maria. Il secondo giorno siamo andati in giro per il Boschetto e abbiamo conosciuto le qualità di Maria. Il terzo giorno siamo andati a caccia del tesoro in giro per san Giovanni.

Di pomeriggio ci siamo trattenuti all’oratorio. Mercoledì abbiamo giocato ad un quiz sulla Bibbia, il giorno dopo abbiamo guardato il film di San Giuseppe di Cupertino e l’ultimo giorno abbiamo avuto l’opportunità per la confessione. Dato che avevamo ancora tempo prima di concludere l’oratorio, abbiamo risposto ad ancora qualche domanda del quiz.

Alla fine siamo andati insieme a prendere un gelato per salutarci ancora l’ultima volta, per quest’anno.

Marija De Luisa

Scroll to top